آرشيف نويسنده

News

Announcment

توسط - Announcment

 

تاریخ نشر:  20 می 2017

تاریخ ختم: 5 جون 2017

ساعت ختم: 4:00 بجه بعد از ظهر

مرور اجمالی برنامه مشارکت

برنامه پروموت بمثابه تعهد مشترک حکومت ایالات متحده امریکا و افغانستان و حمایت مالی اداره توسعه ای بین المللی ایالات متحده امریکا (USAID)  ، به هدف توانمندسازی...

News

Advocacy Efforts to Promote School Certificate & Tazkira Issuance in Bamyan

توسط - Advocacy Efforts to Promote School Certificate & Tazkira Issuance in Bamyan

SO Conducts Advocacy Efforts to Promote School Certificate and Tazkira Issuance in Bamyan Privince: Corruption in Afghanistan has been a widespread and growing problem, according to a recent Transparency International Report; Afghanistan is the eight most corrupt countries in the list of 176 countries ranked in the report 25 January 2017. Please click the bellow link for the details on Pajhwok website. https://goo.gl/hAib2DAND ...

News

Facilitation of Gandanaik Grill’s High School’s Construction

توسط - Facilitation of Gandanaik Grill’s High School’s Construction

Facilitation of Gandanaik Grill’s High School’s Construction: SO has facilitated construction of Gandanaik Girl’s High school with financial support of HCS . Daikundi is a poor and farway province. Most of schools do not have permanent building. The classes are normally held in open areas. The school building work foundation was laid down by Oruzgan provincial construction team (PRT) but only 70% construction work was...

SO Offices

Daikundi office

توسط - Daikundi office

Shuhada Daikundi Provincial Office Address:  Shuhada Organization’s Office, west of Zahrabayat Hospital Office in Charge: Guljan Hujjati Email: hujjati100@shuhada.org Cell Phone: +93 (0) 770858558...

News

Establishment of Meyankawak high school

توسط - Establishment of Meyankawak high school

Meyankawak village is in Panjaw District of Bamyan province and is 79 km far from center of Panjaw District and 226 km far from center of Bamyan. The village of Meyankawak is surrounding by Waras District of Bamyan province in south, District of Lal & Surjangle of Ghor province in North and in west Ashtarlay district of Daikundi province.

The...

News

Women’s Empowerment & Leadership Training

توسط - Women’s Empowerment & Leadership Training

Women’s Empowerment & Leadership

A 13-days training workshop for females

15th to 26th October 2016

8:00 am - 4.00 pm  

We are pleased to announce that transnational partnership “Young Women For Social Change” consisted of Polish and Afghan non-profit organizations has designed a training on women’s empowerment, leadership and organizational skills. The course is intended for young Afghan female social leaders...

News

SO Certified HR Best Practice Award

توسط - SO Certified HR Best Practice Award

Shuhada Organization (SO) has been certified by the Afghanistan Institute for Civil Society (AICS)’s certification model which has 65 standards divided into five areas:

  1. Project Management and Program Delivery;
  2. Financial Management;
  3. Internal Governance and Strategic Planning;
  4. External Relations, Communication and Outreach;

And

  1. Human Resources.

News, Ongoing Projects

Two more scholarships by CAFS

توسط - Two more scholarships by CAFS

Two more scholarships by CAFS

Due to the limited capacity in the state Universities entrance and lack of family economic support, many high school graduated Afghan students, especially girls, leave their higher education dreams mid-way or they will never be able to start. Comitato Arghosha Faraway School (CAFS), based on its previous humanitarian cooperation such as construction of school buildings and providing...

News

GIHE’s 11th Round of Pre-university Examination in 20116

توسط - GIHE’s 11th Round of Pre-university Examination in 20116

GIHE’s 11th Round of Pre-university Examination

GIHE conducted its 11th round of pre- university examination on April 15th, 2016. The students, who could pass the exam, were introduced to their eligible fields of studies. The total students who admitted in GIHE were 699 (193 Female and 506 Male) students in 2016.

The opening ceremony was attended by Dr. Sima Samar (The Founder)...

News

SHuhada Organization Received “Excellent Performance” Award

توسط - SHuhada Organization Received “Excellent Performance” Award

Excellent Performance Award

Shuhada Organization (SO) was evaluated by Afghanistan Ministry of Economy (MoE) and was awarded with a certificate of appreciation on excellent performance for strict consideration of NGOs Law regular reporting system, implementation of projects in close coordination with relevant sectors in the field, facilitating and providing correct information for the M&E team of the Ministry and for the fully...

Powered by TECH SHARKS