Vacancy

Vacancy

عنوان وظیفه : نرس

موقیعت    :  ولایت غزنی – ولسوالی ناهور

تعداد: 1

جندر: مرد

تاریخ اعلان: 08/12/2019

تاریخ ختم: 14/12/2019

 

لایحه وظایف و مسؤلیت های نرس

 • اجرای وظیفه در ساعات رسمی کار و حضور 24 ساعته در مرکز صحی.
 • تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار و سالانه مرکز صحی.
 • ایجاد شورای صحی محل و تدویر جلسات ماهانه آن به منظور پایدار ساختن عرضه خدمات صحی.
 • شناسایی گروپ های مورد هدف در ساحه تحت پوشش کلینیک به همکاری کارکنان صحی جامعه و سایر دست اندر کاران.
 • نظارت و کنترول از تمام فعالیت های یومیه کلینیک.
 • ارائه خدمات صحی سرپا به مریضان نیازمند در ساحه.
 • شناسایی و رجعت مریضان وخیم به مراکز سطوح بلند تر عرضه خدمات صحی.
 • جمع آوری معلومات دقیق و معتبر از فعالیت های انجام شده در کلینیک و ارائه ماهوار آن به اداره معلومات صحی ( HMIS ) ریاست صحت عامه ولایت، دفتر ولایتی مؤسسه شهدا و یا مدیریت صحت دفتر مرکزی مؤسسه شهدا.
 • درخواست به موقع تجهیزات، ادویه و سایر اجناس مورد ضرورت کلینیک.
 • ارائه تعلیمات صحی لازمه برای پرسنل کلینیک ، مریضان و مراجعین.
 • عرضه خدمات صحی یکسان و بدون هر نوع تبعیض به همه نیازمندان در ساحه تحت پوشش و توجه جدی به معلولین.
 • تهیه گزارش از تمام فعالیت های کلینیک به صورت ربعوار، سالانه و ارائه آن به ریاست صحت عامه ولایت و مؤسسه شهدا.
 • صداقت در وظیفه
 • ایجاد فضای عدم خشونت، عدم تبعیض جنسیتی و فضای مطمئین و مناسب زندگی از نظر محیط زیست سالم و آرامش روحی برای مراجعین و تمام کارمندان مراکز صحی.
 • رعایت رفتار، سلوک و نزاکت های پسندیده اجتماعی.
 • متقبل شدن کار اظافی مرتبط به وظیفه در صورت ضرورت.

شرایط استخدام:

 • داشتن تصدیقنامه از وزارت محترم صحت عامه
 • داشتن حد اقل یکسال تجربه کاری مرتبطه به وظیفه.
 • تسلط و داشتن آشنایی کامل با زبان محلی.
 • آشنایی به زبان انگلیسی

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

عنوان وظیفه : قابله   

موقیعت    :  ولایت غزنی – ولسوالی ناهور

تعداد: 1

جندر: خانم

تاریخ اعلان: 08/12/2019

تاریخ ختم: 14/12/2019

 

لایحه وظایف و مسؤلیت های قابله:

 • اجرای وظیفه در ساعات رسمی کار و حضور 24 ساعته در مرکز صحی.
 • ارائه خدمات مراقبت های قبل از ولادت، زمان ولادت و بعد از ولادت برای خانم های در سنین باروری.
 • کمک و مراقبت در اجرای ولادت و مواظبت از نوزاد در جریان ولادت.
 • تداوی و کنترول از اختلاطات زمان ولادت از طفل و مادر مطابق به رهنمود اساسات عاجل ولادی.
 • کمک و تقویه مراقبت های صحی اولیه در جامعه.
 • اجرای خدمات عاجل ولادی 24 ساعته در هنگام ضرورت.
 • تشویق و تطبیق روش های مختلفه تنظیم خانواده، واکسین و تعلیمات صحی لازمه به مریضان و مراجعین.
 • جمع آوری مسؤلانه معلومات و ارقام در مورد مریضان که تحت تداوی، ولادت و مراقبت شما بوده است.
 • سهمگیری فعال در طرح و تطبیق آموزش های مختلف داخل خدمت برای کارمندان صحی محلی در محدوده مرکز صحی.
 • بلند بردن فعالانه سطح دانش مسلکی مخصوصا در رابطه به رهنمود های صحی و فعالیت های مسلکی.
 • رعایت جدی اصول و معیارات وقایه انتان در ساحات کاری شما در داخل مرکز صحی.
 • انجام سایر وظایف مرتبط که از طرف آمریت کلینیک تقاضا می گردد.
 • داشتن خصوصیات چون، شخصیت مهربان، خوش برخورد، صحت کامل و قوای کافی برای کار.
 • رعایت رفتار، سلوک و نزاکت های پسندیده اجتماعی.

 

 

 

شرایط استخدام

 • فراغت از انستیتوت متوسطه طبی، انستیتوت علوم طبی و یا مکتب نرسنگ (دیپلومه در قابلگی)
 • داشتن تصدیقنامه از وزارت محترم صحت عامه
 • داشتن حد اقل یک سال تجربه کاری در بخش قابلگی.
 • آشنایی با زبان انگلیسی
 • داشتن مهارت های قابلگی از قبیل اجرای ولادت های نارمل، تطبیق وسیله داخل رحمی

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

عنوان وظیفه:  واکسیناتور  

موقیعت    :  ولایت غزنی – ولسوالی ناهور

تعداد: 1

جندر: خانم و یا آقا

تاریخ اعلان: 08/12/2019

تاریخ ختم: 14/12/2019

 

در باره مؤسسه شهدأ:

مؤسسه شهدأ یک مؤسسه داخلی غیر دولتی، غیر سیاسی و انتفاعی می باشد. که در سکتور های صحت، تعلیم و تربیه، حقوق بشر( زنان و اطفال)، جندر، تقویت نهاد های مدنی، دیموکراسی و حکومت داری، توانمند سازی و توسعه فعالیت می نمایند.

 

 

شرح وظابف و مسؤوليت ها:

شرح وظابف و مسؤوليت ها:

 • شرح وظابف و مسؤوليت ها:
  1. مسول ذخيره ونگهداري واکسين و ديگر وسايل واکسين مطابق رهنمود
  • حفظ زنجيره سرد واکسين ها و ترتيب پلان کاري براي مرکز ثابت واکسين و اوتريچ مطابق رهنمود
  • تطبيق جلسات واکسين مطابق تقسيم اوقات تهيه شده
  • تهيه و ارايه جلسات تعليمات صحي در مورد پروگرام معافيت کتلوي, اسهالات, امراض تنفسي و تغذي به مراجعین
  • جمع آوري و توحيد راپور فعاليت هاي تيم واکسين و ارسال آن به طور ماهوار به رياست شفاخانه مربوطه.
  • اشتراک فعال در روز هاي ملي واکسيناسيون.
  • تهيه و ترتيب پلان عملياتي و ترننگ هاي روز هاي ملي واکسين براي رضاکاران
  • تهيه لست موجودي تيم واکسين بطور سالانه.
  • اشتراک وسهولت بخشيدن در جلسات واکسن کارکنان صحي جامعه
  • تهيه لست درخواستي براي واکسين و ديگر سامان آلات واکسين و ارسال آن به زياست شفاخانه مربوطه.
  • مراعات و تطبق ستندرد هاي معرفي شده بخصوص وقايه انتان
  • تهیه گزارش از تمام فعالیت ها به صورت ربعوار، سالانه و ارائه آن به ریاست صحت عامه ولایت و مؤسسه شهدا.
  • صداقت در وظیفه
  • ایجاد فضای عدم خشونت، عدم تبعیض جنسیتی و فضای مطمئین و مناسب زندگی از نظر محیط زیست سالم و آرامش روحی برای مراجعین و تمام کارمندان مراکز صحی.
  • رعایت رفتار، سلوک و نزاکت های پسندیده اجتماعی.
  • متقبل شدن کار اظافی مرتبط به وظیفه در صورت ضرورت.

  .

 

شايستگي ها :

 • مليت افغان وفارغ التحصيل ازکورس واکسين از يک موسسه شناخته شده طبي ومسلکي و تائید وزارت صحت عامه
 • سليس و روان بودن در لسان هاي پشتو و دري( مربوط ساحه )

 

 

شرایط استخدام:

داشتن تصدیقنامه از وزارت محترم صحت عامه

داشتن حد اقل یکسال تجربه کاری مرتبطه به وظیفه.

تسلط و داشتن آشنایی کامل با زبان محلی.

آشنایی به زبان انگلیسی

 

لطفا سی وی خود را به این ایمیل ادرس ارسال نمایید : hr@shuhada.org  

Job Title: IT Officer

Organization: SO

Location: Ghazni, Jaghori (Shuhada Hospital- Jaghori)

No of vacancy: 1

Announced date: 27-Nove- 2019

Closing date:        14-Dec- 2019

About SO: The Shuhada Organization (SO) is a non-governmental, non-profit, non-political and independent civil society organization dedicated to the welfare and progress of Afghan citizens with a primary focus on the empowerment of women and children.

Major Responsibilities: IT

 • Installing and configuring computer hardware, software, systems, networks, printers and scanners.
 • Configuring and networking of newly developed database of Hospital to make ready for use.
 • Maintaining database as proper as required.
 • Monitoring and maintaining computer systems and networks
 • Responding in a timely manner to service issues and requests
 • Providing technical support across the Hospital
 • Setting up accounts for new users in Database
 • Repairing and replacing equipment as necessary
 • Testing new technology
 • talk staff or clients through a series of actions, either face-to-face or over the phone, to help set up systems or resolve issues
 • Troubleshoot system and network problems and diagnosing and solving hardware or software faults.
 • Conduct electrical safety checks on computer equipment.

Admin/Finance Responsibility:

 • Handling office tasks, such as filing, producing admin documents.
 • Prepare time sheet for staff and produce related report.
 • Assist in producing financial documents, such as vouchers.
 • Assist admin manager in all admin tasks.
 • Undertaking any other related tasks.

Job Requirement

 • Graduate from computer since or related field.
 • Possessing at least one year of relevant work experience.
 • Good personal and communication skills.
 • Best knowledge of English language both oral and written.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Job Title: OT Nurse

Organization: SO

Location: Ghazni, Jaghori (Shuhada Hospital- Jaghori)

No of vacancy: 1

Announced date: 27-Nove- 2019

Closing date:        03-Dec- 2019

About SO: The Shuhada Organization (SO) is a non-governmental, non-profit, non-political and independent civil society organization dedicated to the welfare and progress of Afghan citizens with a primary focus on the empowerment of women and children.

Major Responsibilities:

 • Making sure that all the surgery tools and devise is in good condition before operation begin. ( Suction, Electro cuter and etc.)
 • Being sure about the completeness of all drugs and medicine which are necessary for operation before it begins.
 • Getting the operation room ready with all required tools according to list given for each surgery.
 • Assuring the surgery team about the documents as; operation protocol and diagnostic checkup like laboratory examination, X-ray and so on by reviewing the patient file.
 • Full presence in operation room to care the patient condition, helping surgeon and the operation team for preparing of all necessary tools.
 • Opening of sterile packages and help the surgeon to use it properly.
 • Making sure that all tools like gas pads, kerchiefs, medics and others all match the beginning and after the operation process.
 • Helping in wound dressing.
 • Gathering the surgery tools after operation process and prepare for sterilization.
 • Preparing the patient who is candidate for surgery and making sure that all nursing process done before the operation.
 • Helping the patient after the surgery to his/her bed in related recovery.

Job Requirement

 • Graduate from medical college or institute.
 • Having at least one year of experience.
 • Good personal and communication skills.
 • Having knowledge of English Language

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

عنوان وظیفه: پذیرش ( راجسترار)

موقعیت : شفاخانه شهدا جاغوری

تعداد: 2

تحصیلات: حد اقل فارغ صنف دوازدهم.

جندر: خانم و یا آقا

تاریخ اعلان 27 نومبر 2019 :

تاریخ ختم 14 دسمبر 2019:

در باره مؤسسه شهدأ:

مؤسسه شهدا یک مؤسسه داخلی غیر دولتی، غیر سیاسی و غیر انتفاعی می باشد که در سکتورهای صحت، تعلیم و تربیه، حقوق بشر (زنان و اطفال)، جندر، تقویت نهاد های مدنی، دیموکراسی و حکومت داری، توانمندسازی و توسعه پایدار فعالیت می نماید.

شرح وظیفه و مسؤلیت:

1- ثبت و راجستر نمودن مراجعین ( مریضان ) شفاخانه در دیتابیس مربوطه.

2- ثبت و پروسیس تمام پرداخت ها و ارایه تکیت به مراجعین داخل شفاخانه.

3- ارایه معلومات لازم به مراجعین در ارتباط به خدمات شفاخانه.

4- انجام نوکریوالی از طرف شب در شعبه.

5- ارایه راپور عواید خدمات در جریان 24 ساعت کاری به مدیریت اداری و مالی.

6- پروسیس راپور از دیتابیس به فارمت ایکسیل در طول 24 ساعت.

7- گرفتن حاضری کارمندان در دو شیفت ( صبح و بعداز ظهر).

8- انجام وظایف دیگر محوله از طرف مدیریت اداری و مالی.

شرایط وظیفه:

 • داشتن حد اقل سند فراغت صنف دوازدهم.
 • آشنایی و بلدیت با برنامه های کامپیوتر و به خصوص برنامه آفیس.
 • توانایی کار با دیتابیس ها ( سیستم معلوماتی کامپیوتری)
 • تسلط کامل به زبان انگلیسی.
 • داشتن توانایی ارتباطی عالی.

 

 

 

Videos More Videos